top of page
middle-bg (1)בב.jpg

 • הפעלה

  • לחצו על הכפתור התחתון למשך שתי שניות או עד שהלוגו יופיע

 • כיבוי

  • מסך ראשי > System > More Settings > Turn Off

 • ריסטרט

  • לחצו על הכפתור התחתון למש 15 שניות עד שיופיע הלוגו 

  • לחילופין

  • מסך ראשי > System > More Settings > Turn Off. Then turn it back on.

 • ריסט

  • מסך ראשי > System > More Settings > Reset All.

   • ריסט לשעון לא ימחק את הנתונים השמורים באפליקציה. 

 

coros-logo-small.png

הפעלה PACE 2

PACE 2.jpg

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1 (גלגלת/אישור):
-סובב כדי לשנות את הבחירה למעלה ולמטה
-סובב כדי להחליף את הווידג'טים היומיים
-סובב כדי להחליף דפי נתונים במצבי אימון
-לחץ על כדי לאשר בחירה
-לחץ כדי לפתוח את התפריט הראשי
-לחץ והחזק כדי לסיים אימון


2 (BACK/LAP/POWER):
-לחץ כדי לחזור למסך הקודם.
-לחץ כדי להקליט הקפה ידנית או מנוחה במהלך האימון.
-לחץ כדי לעבור למקטע הבא במצב אימון אינטרוולים
-לחץ כדי לשנות את הצגת הנתונים השונים על פני השעון הראשי
-החזק כדי לפתוח את תפריט ארגז הכלים/קיצור דרך
-החזק כדי לקבל תכונות נוספות כמו שעון עצר וטיימר
-החזק להדלקה או הפעל מחדש את השעון


לא ניתן להפעיל את שעון COROS?
טען את השעון במשך יותר משעתיים גם אם המסך אינו נדלק.
הסר את כבל הטעינה מהשעון (שלב זה חשוב מאוד).
לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך יותר מ -15 שניות או עד שמופיע לוגו COROS כדי להפעיל מחדש את השעון.
אנא אל תלחץ על שני הכפתורים בשעון COROS שלך בו זמנית. אחרת השעון שלך יכנס למצב לא פעיל ולא יגיב לפעולה רגילה או לטעינה. אנא כבה את השעון אם אתה מתכוון להפסיק להשתמש בו - לוח ראשי> מערכת> הגדרות נוספות> כבה.

לא ניתן לבטל את הנעילה של שעון COROS?
אם מופיע שלט נעילה על לוח השעון בעת ​​הפעלת הכפתורים, עליך לפתוח את נעילת תצוגת השעון תחילה. זה מונע כל פעולה לא נכונה של הכפתור שעלולה להשפיע על השימוש היומיומי והאימון שלך. בהתאם למצב נעילה אוטומטית, תוכל לבטל את הנעילה של הצג על ידי השלבים הבאים.

נעילה אוטומטית - החזק כדי לבטל את הנעילה
לחץ והחזק את החוגה הדיגיטלית או את הלחצן BACK/LAP כדי לבטל את נעילת התצוגה
נעילה אוטומטית - גלול לביטול נעילה
גלול את החוגה הדיגיטלית לכל כיוון עד שהשלט הנעול ישתנה.
כך תתאים את הגדרת מצב הנעילה האוטומטית:

מסך ראשי> מערכת> הגדרות נוספות> נעילה אוטומטית> מצב המתנה | מצב אימון> גלול לביטול נעילה | החזק כדי לבטל את הנעילה | כבוי
לאחר הפעלת מצב נעילה אוטומטית, התצוגה תינעל אוטומטית אם:
- המסך אינו פעיל במשך 2 דקות במצב המתנה
- המסך אינו פעיל במשך 10 שניות במצב אימון

תפעול

עברנו לאתר חדש וכולכם מוזמנים

bottom of page